Εικόνα σώματος: μύθοι και πραγματικότητα

εικόνα σώματος

  Η πολυδιάστατη έννοια της εικόνας του σώματος

   Πολλές σύγχρονες έρευνες επικεντρώνονται στην εικόνα του σώματος, αφού αποτελεί βασικό παράγοντα για τη διαμόρφωση της αίσθησης της αυτό-αξίας μας και αναπόσπαστο στοιχείο της ατομικής μας ταυτότητας. Εσείς γνωρίζετε τη σημασία της; Καταρρίψτε τους πιο συχνούς μύθους για την εικόνα του σώματος και ενημερωθείτε για την πραγματικότητα.

   Η εικόνα του σώματος είναι αυτό που βλέπω στον καθρέφτη: Μύθος!

   Συχνά ο όρος «εικόνα σώματος» χρησιμοποιείται λανθασμένα για να δηλώσει μόνο την εξωτερική εμφάνιση ενός ανθρώπου. Όμως, η εικόνα του σώματος δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό που βλέπουμε στον καθρέφτη. Είναι μια πιο ευρεία και πολυδιάστατη έννοια, που περιλαμβάνει τις σκέψεις, τις αντιλήψεις και τα συναισθήματα, που έχουμε για το σώμα μας.

   Η εικόνα του σώματος είναι στατική: Μύθος!

   Η εικόνα του σώματος δεν είναι μια στατική κατασκευή: ακριβώς επειδή αποτελείται από πολλαπλά στοιχεία είναι δυναμική και εξελίσσεται μαζί με εμάς –συνέχεια στη διάρκεια της ζωής μας αντιμετωπίζουμε νέες εμπειρίες ή επαναξιολογούμε τις παλιές. Γι’αυτό και χρειάζεται να εκσυγχρονίζουμε την αντίληψη, που έχουμε για τον εαυτό μας και τα συναισθήματά μας, ώστε να αναπαριστούν με ακρίβεια τις ικανότητές μας και τις καταστάσεις, που βιώνουμε στο παρόν.

   Η εικόνα του σώματος επηρεάζεται από τη συναισθηματική μου κατάσταση: Αλήθεια!

   Η σχέση εικόνας σώματος – συναισθηματικής κατάστασης είναι αμφίδρομη: όταν βελτιώνεται η μία, βελτιώνεται και η άλλη, για παράδειγμα όταν έχουμε κακή διάθεση βιώνουμε και μεγαλύτερη απογοήτευση από το σώμα μας ή «χρεώνουμε» μια αποτυχία στην εικόνα μας.

   Επομένως, η θετική εικόνα σώματος χρειάζεται καθημερινή «εργασία»: η ανάδειξη των δυνατών στοιχείων της εμφάνισής σας, η απαλλαγή από εμμονές με σωματικές ατέλειες –που πολλές φορές δεν παρατηρεί κανένας άλλος παρά μόνο εσείς οι ίδιοι- η εκτίμηση της αυθεντικότητάς σας, η πρόσληψη του σώματός σας ως ολότητας και όχι ως «συλλογής» διαφόρων χαρακτηριστικών είναι μερικές από τις συμπεριφορές, που θα δράσουν ως «σύμμαχοι» στην προσπάθειά σας για καλλιέργεια καλύτερης εικόνας σώματος.

   Με την αισθητική χειρουργική θα βελτιώσω την εικόνα του σώματός μου: Αλήθεια εν μέρει!

   Η σύγχρονη αισθητική πλαστική χειρουργική μπορεί να βελτιώσει εντυπωσιακά  –χάρη στην εξέλιξη της ιατρικής γνώσης, των μεθόδων και των τεχνικών της- οποιοδήποτε σημείο του προσώπου ή του σώματός σας δεν σας ικανοποιεί. Θετικότερη εικόνα σώματος, όμως –και κατ’επέκταση μέγιστη μετεγχειρητική ικανοποίηση από την αισθητική σας επέμβαση- θα απολαύσετε μόνο αν, παράλληλα με τη βελτίωση της εξωτερικής επιφάνειας του σώματος, βελτιώσετε και την αντίληψη που έχετε για το σώμα και τον εαυτό σας: η αισθητική σας επέμβαση, δηλαδή, να λειτουργήσει ως κίνητρο και αφετηρία για να αλλάξετε τρόπο σκέψης, συμπεριφοράς αλλά και ζωής (εξωστρέφεια, κοινωνικότητα, αποτελεσματικότερη παρουσίαση του εαυτού, δημιουργικότητα, υγιεινές διατροφικές συνήθειες, κλπ.).

   Η εξέλιξή μου εξαρτάται μόνο από την εικόνα του σώματος: Μύθος!

   Σίγουρα η εικόνα του σώματος έχει τη δύναμη να επηρεάσει την καθημερινότητά μας, από τις προσωπικές επαφές μέχρι την κοινωνική μας συμπεριφορά. Είναι λάθος, όμως, η αυτοεκτίμησή μας και η αίσθηση της αυτό-αξίας μας να στηρίζονται αποκλειστικά πάνω στην εικόνα του σώματος. Η καλλιέργεια αξιών, ιδανικών και αρετών και μια θετική εικόνα σώματος είναι ο συνδυασμός που ευνοεί την εξέλιξη και την επιτυχία σε όλους τους τομείς της ζωής μας.

   Η θετική εικόνα σώματος εξαρτάται από μένα: Αλήθεια!

   Το κοινωνικό περιβάλλον ασκεί, αναπόφευκτα, μεγάλη επιρροή στην αντίληψη που έχουμε για το σώμα μας. Τόσο οι καθημερινές μας συναναστροφές όσο και η κυριαρχία του «φαίνεσθαι» και η έκθεση σε πρότυπα ομορφιάς, καθώς και σε εξιδανικευμένες –και συχνά κατασκευασμένες- εικόνες, που προβάλλονται μέσω των ΜΜΕ έχουν μια εξουσιαστική επιρροή πάνω μας, αφού μας βάζουν στη διαδικασία της σύγκρισης. Το αποτέλεσμα είναι να βιώνουμε, κάποιες φορές, μεγαλύτερη δυσαρέσκεια με το σώμα μας.

   Ο αυτοσεβασμός, η συνεχής υπεράσπιση του εαυτού σας, η καλλιέργεια κριτικής σκέψης, η αντίσταση στην εξουσία του «βλέμματος», είναι μερικά από τα «εφόδια», που θα σας βοηθήσουν να απολαμβάνετε υγιή εικόνα σώματος και ποιοτική ζωή.